Sidor

onsdag 5 mars 2014

Glädjande om s v och mp har ändrat sig om Valbobadet!

S V och MP styr Gävle. I den makten ligger att tillsätta utredning med direktiv och den nuvarande politiska majoriten beställde också en utredning där man föreslog nedläggning av Valbobadet.

För en tid sedan var jag på Valbobadet tillsammans med Nicklas Bornegrim och Birgittha Bjerken och vi upptäckte att det ur ett helhetsperspektiv fanns brister i utredningen. Bl a hade man inte tagit hänsyn till ökade kostnader för våra skolor i Valbo om man ska börja med att bussa in barn till andra badhus. Det fanns även andra brister.

Nu verkar det som att S V och MP har ändrat ståndpunkt om Valbobadet om man ska tro mediauppgifter. Det ska man nog snarast tolka som att S har fått kalla fötter och att så snart valet i Gävle är över så kommer man i alla fall att föreslå en nedläggning. Ungefär som man har gjort med barngrupperna i förskolorna 4 val i rad. Före valet så lovar S mindre barngrupper men efter valet så går man man vidare med än större barngrupper.

S V och MP trovärdighet i badfrågan är alltså mycket låg. Moderaterna i kultur och fritidsnämnden har tagit ställning för att vi ska behålla badet och när alliansen ska presentera vår gemensamma budget senare i år så ser jag framför mig att vi inte gör om vissa centrala stadsdelar utan istället rustar det vi har, och därigenom frigör resurser till att behålla Valbobadet. På riktigt. När budgeten ska göras och när det finns ett förslag att ta ställning till från S V och MP kan man sätta ned foten ordentligt.

Uppenbarligen är Gävle helt utan styrning sedan något år tillbaka när Blank och Johansson meddelade sin avgång. Det är allvarligt att en sådan stor kommun som Gävle trots allt är saknar styning och ledning. Mitt i badhuskrisen så åker dessutom Blank och Johansson på resa till Sydafrika men det är väl lättare att fly problemen än att försöka lösa dem.

Inga kommentarer: