Sidor

fredag 28 februari 2014

Oacceptabelt att dåliga chefer orsakar ökad ohälsa. Den högsta ledningen är alltid ytterst ansvarig!

Enligt en artikel i DN förra veckan där man granskat 20 000 sjukskrivningar så berodde många sjukskrivningar på dåliga chefer och uselt ledarskap. Det är oacceptabelt och det är alltid den högsta politiska ledningen i kommun/landsting/företag som är ansvariga för sina mellanchefers agerande

http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.6900664-sjuktalen-fortsatter-oka

Inga kommentarer: