Sidor

lördag 25 januari 2014

Viktig utredning om kommersiell service i glesbygd!


PRESSMEDDELANDE:

2014-01-24

 

Berg och Beckman (M) välkomnar den utredning som regeringen  beslutat om i veckan.

Berg som nyligen ledde en arbetsgrupp inom Moderaterna, där Beckman ingick i har själva i rapporten, ”40 punkter för en levande landsbygd” lyft vikten av en utredning som direkt ska se över hur man ytterligare stödja tillgången till bl.a. kommersiell service i glesbygd.

I veckan har Regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd
 

-     Det är viktigt att framhålla vikten av att medborgare och företag i landsbygden ska ha tillgång till t.ex. mat och bensin, säger Berg i en kommentar till utredningen.

 -     Det handlar inte bara om mat och bensin det handlar lika mycket om att människor som bor och verkar i landsbygden ska ha tillgång till trygg och säker offentlig service, fortsätter Berg.


-     Förhoppningsvis kan utredningens förslag leda till att fler av oss kan fortsätta att bo och leva utanför storstäderna men också att det ska finnas möjligheter för våra barn och barnbarn att också bo nära oss, säger Beckman.          

 

-     Utredningen går helt i linje med människors verklighetsbild och vi är övertygade om att många viktiga aspekter måste belysas för det påverkar många människor på landsbygden, avslutar Beckman.

Ett delbetänkande ska presenteras den 31 augusti 2014. Slutbetänkandet redovisas senast den 31 mars 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/15211/a/232366

 
Kontakt:

Ulf Berg (M)                                                                      Lars Beckman (M)
ulf.berg@riksdagen.se                                                         lars.beckman@riksdagen.se

070-2504340                                                                  070 - 361 36 96

 

 

Inga kommentarer: