Sidor

måndag 13 januari 2014

Hur mycket vill S skära på försvaret? Viktig fråga av försvarsministern på Aftonbladet debatt.


Moderaterna arbetar för att stärka Sveriges försvar. Vi står mitt i en omfattande försvarsreform och Alliansen har höjt försvarsanslagen, detta för att säkerställa att Sverige i framtiden har en stark försvarsförmåga. Knappt halvvägs in i reformen har vi en bättre försvarsförmåga än när regeringen tillträdde 2006. Stefan Löfven är på Rikskonferensen för första gången som partiledare, det är mindre än ett år kvar till valet och därför vill jag fråga honom - hur mycket kommer Socialdemokraterna skära i försvaret om de skulle vinna valet i höst?
 
 Det skriver Karin Enström i dag på Aftonbladet Debatt.

 
Särskilt två saker gör att Stefan Löfven blir svaret skyldig.För det första: Under sin tid vid makten lade Socialdemokraterna ner cirka 60 militära förband och enheter, och samtidigt upphörde den samlade försvarsplaneringen.

 I motsats till den politik som Socialdemokraterna förde under sin tid vid makten har alliansregeringen inte lagt ned ett enda förband. Regeringen har dessutom tillfört försvaret ökade medel under de två senaste åren. Regeringens satsningar innebär ett tillskott på cirka 6,5 miljarder under de kommande tio åren.

 

Sedan 2006 har regeringen också beslutat om uppgradering av befintlig materiel och tillförsel av ny materiel till försvaret, bland annat nästa generations JAS Gripen, nya Black Hawk-helikoptrar, uppgradering av stridsvagnar och stridsbåtar, anskaffning av splitterskyddade bandvagnar, nytt korträckviddigt luftvärnssystem och anskaffning av två nya ubåtar samt livstidsförlängning av två befintliga ubåtar av Gotlandsklass.

 

Till detta kommer det bemyndigande som regeringen gav Försvarsmakten förra veckan att renovera arméns stridsfordon 90, en investering i miljardklassen.

För det andra: Oppositionens splittring gällande försvaret blir i kontrast till alliansregeringens satsningar än mer tydlig. Miljöpartiet föreslår i sin budgetmotion, i linje med sina tidigare förslag, miljardnedskärningar på försvaret. Sammanlagt vill man spara drygt sju miljarder på fyra år. Vänsterpartiet föreslår också miljardbesparingar i sin budget med nästan 3,5 miljarder på tre år.

 

Socialdemokraterna har i tidigare förhandlingar med övriga oppositionspartier skurit kraftigt i försvarsanslagen. Stefan Löfven har fortfarande inte gett besked om vilka han vill regera med. Oviljan att lämna klara besked innebär att väljarna omöjligt kan veta om, och hur mycket, Socialdemokraterna är beredda att skära på försvaret.

 

Till detta kommer Socialdemokraternas senaste utspel om att 10 miljarder ska skäras från Sveriges 20 största myndigheter. Vad innebär dessa nedskärningar för Försvarsmakten?

Socialdemokraternas brist på tydlighet skapar onekligen en oförutsägbarhet som väcker många frågor. Att ett parti som strävar efter regeringsmakten inte talar om för väljarna vad man vill i en så grundläggande fråga som försvaret är oroväckande. Ett lands försvar och försvarspolitik är någonting som lämpar sig dåligt för politiska experiment och tvära kast.

 Min uppmaning till Stefan Löfven blir därför att vara ärlig mot väljarna om hur mycket du tänker skära på försvaret!

 
Karin Enström (M)

försvarsminister

 Läs artikeln i sin helhet:


 

Inga kommentarer: