Sidor

onsdag 22 januari 2014

Gävle tar ett stort ansvar och välkomnar många utrikesfödda och ökar därför sin befolkning.

Gefle Dagblad och andra medier uppmärksammar att Gävle ökar sin befolkning. Den främsta anledningen är att många utrikesfödda har flytt sina hemländer och kommer till Sverige och Gävle. Det är bra att Gävle tar ett stort ansvar och välkomnar många utrikesfödda men med det sagt så är det viktigt att nu fokusera på att hjälpa alla nya Gävlebor att komma in i det svenska samhället, och att vi snabbt hjälper människor i jobb. Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan kommunerna i förmågan att skapa ett gott företagsklimat och att ordna så att medborgarna kommer i jobb.

I alliansstyrda Uppsala är arbetslösheten lägst i Sverige och 60 minuter från Uppsala ligger v mp s styrda Gävle där företagsklimatet är dåligt och arbetslösheten skyhög.

Många utrikesfödda som kommer till Sverige är mycket handlingskraftiga och skickliga företagare. Det är viktigt att vi då stödjer alla dem som kommer till Sverige med nya ideer och infallsvinklar så att de snabbt kan etablera sina företag i Gävle och Sverige.

I Solna har man en mycket effektiv modell där man redan från dag 1 välkomnar nya Solnabor genom ett program där man lär sig svenska och samtidigt snabbt kommer ut på praktik, på arbetsplatser där den nya Solnabons kompetens tas tillvara.

Så det är alltså glädjande att vi blir fler Gävlebor men det gäller nu att snabbt ordna så att de nya Gävleborna kommer in i det svenska samhället och får jobb, eller startar företag.Inga kommentarer: