Sidor

tisdag 19 november 2013

Träff ikväll med Riksdagens skogsindustrigrupp!


Riksdagen skogsindustrigrupp inbjuder till möte

Är det verkligen kris i skogsindustrin?
 
Skogsindustrin är pressad av lågkonjunktur, stark krona och nedgång i efterfrågan på tryckpapper. Men det är inte hela bilden. Många verksamheter går bra och andra bedöms gå bra i hygglig närtid, samtidigt som nya produkter är under utveckling. Skogsindustrins bedömning är det inte kommer att bli något egentligt överskott på råvara.  
 
Skogsindustriernas nya VD och företrädare för ett par företag i branschen sin syn på utmaningar och möjligheter

Inga kommentarer: