Sidor

måndag 25 november 2013

Rödgrön skattechock väntar Gävleborna..

S v och mp föreslår en skattechock i Gävle kommun som kommer att kosta en barnfamilj ca 5000 kr/år i minskad disponibel inkomst! Det är djupt tragiskt att utgiftskartellen i Gävle inte klarar av att hålla ett grepp om budgeten i Gävle. Det Gävle behöver är inte högre skatter utan fler skattebetalare. Genom dagens beslut kommer Gävle att tillhöra de 25 kommuner i Sverige (världen) som har högst marginalskatt.

S v och mp använder budgeten inför valåret med att bygga idrottsanläggningar för ca en halv miljard. Det är så långt borta från vård skola och omsorg som man kan komma.

I fredags så berättade GD om hur s v och mp avslog investeringar från en privat företagare som kostar 25 jobb. 25 värdefulla jobb som inte kommer till stånd och vi tappar då skatteintäkter.

Det vore intressant att se listan på alla etableringar och jobb som har gått Gävle förbi tack vare styret från v mp och s. Kommer GD eller AB att göra listan?

Inga kommentarer: