Sidor

söndag 10 november 2013

Replik i Aftonbladet om dubbdäck!


Min replik i dagens Aftonbladet om dubbdäck. Stockholm och Tallin som tillåter dubbdäck har renast luft, medan städer som har dubbdäcksförbud har väsentligt högre partikelnivåer. Farligast transportsätt ur partikelnivå är tunnelbanan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det illa att ge sken av att dubbfria däck är bra. Det är 40% större risk att man omkommer i en trafikolycka med dubbfria däck jmf med dubbdäck!
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: