Sidor

måndag 4 november 2013

Bekymmersamt att inte fackförbunden vill samtala om hur jobben ska bli fler i Gävleborg.

LO med förbund och TCO har bjudits in till ett rundabordssamtal för ett samtal om hur jobben ska bli fler i Gävleborg. Det finns politiska förslag från vissa partier som allvarligt hotar jobben i länet. Det är partier som vill snabbavveckla kärnkraften med kraftigt höjda elpriser som följd, fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, fördubbla momsen på mat på restauranger och det finns även partier som vill försämra rut och rotavdraget. Var för sig är dessa skarpa politiska förslag en katastrof, men tillsammans är det en giftcocktail mot jobben i Gävleborg.

Hur förhåller sig då facken till dessa politiska förslag från s v och mp? Hur agerar de för att jobben inte ska bli färre? För den som vill veta vad som faktiskt händer med industrin när elpriset chockhöjs kan åka på studiebesök till Norrsundet och samtala med dem som arbetade i skogsindustrins anläggning som lades ned.

I handeln arbetar det många unga, och en fördubbling av arbetsgivaravgifterna skulle självklart påverka jobben mycket negativt. Handels har en ombudsman som regelbundet skriver politiska artiklar mot alliansregeringen, men att företräda medlemmarna i samtal med regeringens statsbärande parti vill inte Paul-Erik Jensen göra, eftersom han anser att diskussionen skulle bli politisk..

Det är självklart att frågorna är politiska eftersom om s v och mp skulle införa fördubblade arbetsgivaravgifter så är det just Handels medlemmar som i första hand tappar jobbet. Det är svårt att förstå varför inte Handels vill arbeta för sina medlemmars bästa.

Jag har bjudit in arbetsgivare till den 15/11 där samtalen fortsätter med dem som vill vara med och utveckla Gävleborg till ett bättre län.

Här är Handels svar;

"Handelsanställdas Förbund avd 26 Gävleborg har fått en inbjudan från riksdagsledamoten, Lars Beckman till rundabordetsamtal om jobben i Gävleborg.
Eftersom samtliga frågor som ska diskuteras handlar om partifrågor så anser vi att dessa ska ställas till berörda politiska partier och inte till ett fackförbund.
Vi anser alltså inte att ett fackförbund ska svara på partipolitiska frågor då vi inte har någon som helst inverkan på dessa.


Vi kommer med anledning av detta att tacka nej till inbjudan.Med vänliga hälsningar


Poul-Erik Jensen
Ombudsman/Regionalt Skyddsombud
Handels avd. 26 Gävle

Inga kommentarer: