Sidor

onsdag 23 oktober 2013

Kan man ha två bollar i luften samtidigt?

När KF senast debatterade Gävle kommuns resepolicy så krävde vi moderater att vi skulle göra ett tillägg till resepolicyn. Att resor i första hand skulle ske i andra klass på tåget, och i ekonomiklass på flyget. Jag var också tydlig i debatten. Vi moderater vill varken se reseförbud eller förbud mot att resa i första klass. För de tjänstemän som reser ofta är det självklart för mig att man ska ha tillgång till internet och kunna arbeta på tåget med dator mm. Reser man ofta nattåg så ska man kunna resa bekvämt. Skulle tjänstemän ha anledning till att resa mycket långt med flyg så tycker jag att man ska kunna resa i ekonomiklass extra som ger bättre benutrymme, men om man åker en kort resa i Europa till Frankrike så fungerar ekonomiklass utmärkt.

Jag har fått frågor från twittervänstern varför jag själv då åker med första klass och guldkort. Varje riksdagsledamot bestämmer själv var hur och när man ska resa, och jag försöker vara ute och resa så mycket som möjligt i länet och Sverige, och har gjort bedömningen att jag har nytta av ett guldkort med resplustillägg. Det är klart att man skulle kunna ägna sig åt symbolpolitik och populism och ha andra kort, men min bedömning är att jag gör mest nytta för våra invånare i Gävleborg genom att vara ute och resa så mycket som möjligt i länet, och i Sverige. Med resor i första klass och med guldkort. Det är inte något konstigt. Inför 2014, som är ett valår, har jag också förnyat mitt guldkort.

Det hindrar alltså inte att vi moderater anser att man ska resa så kostnadseffektivt som möjligt i Gävle kommun (eller hos våra statliga myndigheter) , och till själva resorna ska självklart även läggas tjänstemännens arbetstid. När GD och AB har redovisat kostnaden för de omfattande resorna till Sydafrika och Frankrike från Gävle kommun hså har man bara tagit med kostnaden för själva resorna men minst lika intressant är ju vad tjänstemännens arbetstid har kostat och vad de hade kunnat istället, till nytta för Gävleborna.

Inga kommentarer: