Sidor

onsdag 9 oktober 2013

Gävle rasar på ännu en rankning. Den här gången över skolan..

Arbetarbladet skriver om den rankning som lärarfacket gör. Tyvärr rasar Gävle på den listan, liksom de flesta andra kommuner i Gästrikland som ligger lågt. Våra lärare gör ett mycket gott i skolan men behöver ännu tydligare politiskt stöd, och tydligare fokus från den lokala politiken på kunskap.

Vad gör då s i Gävle för att försöka vända utvecklingen i kommunen? Man skickar ut pressmeddelande om att man vill anlägga isbana på Rådhustorget. Det är i och för sig ett klokt förslag eftersom det är ett 10 år gammalt M förslag, men när ekonomin är i fritt fall (-83 miljoner) och skolresultaten sjunker kraftigt, känns det inte som den mest prioriterade frågan.

Om fler arbetar så får kommunen inte mer skattekronor. Om företagsklimatet i Gävle blir bättre så kommer fler att få jobb. Det är så kedjan hänger ihop. Det är också viktigt att den regionala och nationella politiken hänger ihop. Att göra det väsentligt dyrare med el genom att avveckla kärnkraft innebär ett stort hot mot jobben på Sandvik. Varje 1 öre som elpriset blir dyrare per kwh betyder 7 miljoner i ökade kostnader för Sandvik. Om elpriset stiger med 50 öre på grund av avvecklad kärnkraft så ökar kostnaderna med minst 350 -400 000 miljoner per år.

Kunderna accepterar inte prishöjningar på grund av inhemsk politik så det blir för företag att säga upp värdefulla medarbetare i såfall. Det vore förödande.

Att s v och mp dessutom vill införa en kilometerskatt på tung trafik, fördubbla momsen på mat på restauranger och fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ,är också hot mot jobben.

Det underlättar inte den lokala politiken i Gävleborg utan vi måste gå hand i hand för att se till att jobben blir fler istället. Då får vi också mer resurser till en ännu bättre skola, eller andra välfärdsatsningar.

Inga kommentarer: