Sidor

onsdag 16 oktober 2013

En enig och samspelt allians mot 4 splittrade oppositionspartier i Riksdagens partiledardebatt

Idag var det partiledardebatt i Sveriges Riksdag. Alla var där utom s-ledaren som inte har en riksdagsplats, utan han representerades av en vikarie.

Det var uppenbart att det är en samspelt regeringsallians mot 4 djupt splittrade oppositionspartier. Mp och v tog till och med repliker på s och varandra. Uppenbarligen så talar man inte med varandra än genom riksdagens talarstol, eller varför tar man annars replik på varandra?

Statsminister Fredrik Reinfeldt gav ett antal fakta i debatten som jag fångade upp;

 
Sedan regeringen tillträdde 2006 har antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer och utanförskapet har minskat med lika många.
 
Antalet förtidspensionerade, i dag kallat sjuk- och aktivitetsersättning, har minskat från 555 000 personer, till 386 000 personer. Det är en minskning med 170 000 människor.
 
Jämfört med 2006 och rensat för inflation har skatteintäkterna ökat med 40 miljarder kronor i år.
 
De resurser som läggs i Sverige på skola och utbildning, på hälso- och sjukvård och på omsorg för äldre och funktionsnedsatta, har ökat. Det finns olika sätt att mäta detta på. Beroende på vilket man väljer, är ökningen 40 till 70 miljarder kronor mellan 2006 och 2012, rensat för inflation.
 
De offentliga utgifterna som andel av BNP är i princip oförändrade. 2006 var de 50,8 procent. 2014 väntas de vara 50,7 procent.
 
Resurserna per elev i förskolan har ökat. Resurserna per elev i grundskolan har ökat. Resurserna per elev i gymnasieskolan har ökat.
 
Antalet sysselsatta i kommunfinansierade verksamheter har ökat. Detsamma gäller antalet arbetade timmar.
 
Tillgängligheten i vården har förbättrats. Det är nu cirka 150 fler vårdcentraler. Vårdköerna har minskat. Andelen patienter som behöver vänta mer än 90 dagar har mer än halverats.
 
Lärartätheten mätt som behöriga lärare har ökat, tydligast i gymnasiet. I antalet elever per lärare ligger Sverige betydligt bättre än OECD-snittet, för låg- och mellanstadiet och för eftergymnasial utbildning.
Antalet studenter på högskolan är fler än 2006.
 
Antalet utbildningsplatser på högskolan har utökats och är nästa år 300 000, att jämföra med 283 000 år 2006. Antalet registrerade studenter är större än 2006.

Arbetskraften har mellan 2006 och 2012 ökat med över 290 000 personer.

Inga kommentarer: