Sidor

måndag 21 januari 2013

Ny minister på en viktig post!

Idag meddelade den tidigare jämställdhetsministern att hon hade lämnat sitt uppdrag och kort efter det så presenterades den nya ministern. Det är Maria Arnholm som tar över efter Nyamko Sabuni skriver Expressen.

Alliansregeringen har haft en helt annan stabilitet på ministerposterna jämfört med regeringen Persson. Göran Persson s utnämnde ofta ministrar utan förankring i socialdemokraterna vilket gjorde ministrarna lojala då de saknade egna politiska plattformar. I alliansregeringen så utses personer som har en stor förankring i de olika partierna och kan då känna av respektive parti väl och lägga fram förslag därefter. Jag känner inte alls Maria men ser i pressklippen att hon har en genuin förankring i folkpartiet och har en lång skicklig näringslivskarriär så här långt så det är ett gott val som folkpartiet har gjort och som bidrar till att utveckla hela alliansregeringens kompetens.

Jag vill även passa på att lycka till till Nyamko Sabuni som har varit en engagerad och skicklig minister.

Inga kommentarer: