Sidor

onsdag 16 januari 2013

Några fakta ur nationella trygghetsundersökningen för Gävleborg!

* Andelen utsatta för brott mot enskild person varierar mellan 9 - 14 procent. Gävleborg är ett av länen som har en nivå på nio procent, vilket är den lägsta siffran i landet.

* När det gäller förtroende för rättsväsendet, så är Gävleborg ett av de län i undersökningen som återkommer som län med lågt förtroende för rättsväsendet och dess olika myndigheter.

* När det kommer till otrygghet känner sig lite drygt 12 procent sig otrygga i Gävleborg. Det är lägre än rikssnittet som ligger på 15 procent.

* När det gäller förtroendet för rättsväsendet som helhet hamnar Gävleborg på 55,9 procent, vilket är bland de lägsta siffrorna i landet. Bara i Skåne och i Blekinge är siffran lägre. Rikssnittet ligger på 59,8 procent.

Länk till Nationella trygghetsundersökningen:

Det är egentligen helt ologiskt att vi har bland det bästa resultat i konkreta uppklarade brott men medborgarna känner sig otrygga..

Inga kommentarer: