Sidor

torsdag 17 januari 2013

Gränshandelsproblematik med icke EU landet Norge..

EU medlemskapet har tjänat Sverige och svenska intressen väl. När jag var på Åland och besökte politiker där så lyfte man fram problemet med att göra affärer mellan Sverige och Åland eftersom Åland är en egen ekonomisk frizon. Motsvarande problem finns mellan Sverige och Norge där svenska företag tycker att det är krångligt besvärligt och ibland omöjligt att göra affärer med Norge.

På fredag ska jag och min kollega i Skatteutskottet Ulf Berg besöka Värmland efter inbjudan från vår riksdagskollega Pia Hallström för att få konkreta exempel på åtgärder som man skulle kunna vidta för att förbättra rörligheten av både människor och affärer över gränsen ur skattesynpunkt. Norge är en viktig handelspartner för Sverige, och Sverige är viktigt för Norge, så det borde ligga i både Sveriges och Norges intressen av att få till en bättre och enklare gränshandel.


Eda 18 januari.

Pia Hallström, Lars Beckman, Ulf Berg

Tema gränshinder

Företag via Sverige och Norge

 
09.00-10.10

Tullen

Klareringsexpedition

Eda Besöksadress: Kungsvägen 39 A

 

10:30-12:00

Grensetjänsten – Ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge

Norra Ämterud Morokulien

Kontaktperson: Kikki Lindset, tel: 0571- 239 03

 

Fakta: Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Vår huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

 

Kl 13.30

Företagsträff

Folkes Hus

 

Inga kommentarer: