Sidor

onsdag 30 januari 2013

Alliansen arbetar med en intensiv politikutveckling.

Alliansen är inne i en intensiv politikutvecklingsperiod och idag kommer vi i alliansen i de berörda utskott som hanterar frågan om miljöbilar att mötas för interna diskussioner och överläggningar.
 
Programmet enligt nedan. Har du någon fråga som du vill skicka med mig i frågan, mejla till lars.beckman@riksdagen.se


Miljöbilar är en fråga som blir alltmer aktuell, ju närmare vi kommer år 2030, då vi enligt målet ska ha en fossilfri fordonsflotta. Det är ett komplext ämne, med flera olika departement och utskott som bidrar till en större helhet. Därför bjuder Alliansen i Riksdagens trafikutskott in allianskollegorna i NU, MjU och SkU samt statssekreterarna/stabsledningarna från de ansvariga departementen till seminarium om miljöbilar, för att byta kunskaper och erfarenheter.
 

Tid: onsdag 30 januari, kl. 13.00-16.00

Plats: Riksdagen,

Program

13.00 Jan-Evert Rådhström hälsar välkomna

13.10 Daniel Johansson, statsekreterare hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt, berättar om alternativa bränslen, tillgång till sådana och övergången till fossilfri fordonsflotta

13.45 Mikael Lundholm, statssekreterare hos finansminister Anders Borg, berättar om skatter och andra ekonomiska styrmedel för att nå transportsektorns miljömål

14.10-14.20 Kaffe

14.20 Mattias Johansson, stabschef hos miljöminister Lena Ek, berättar om miljömålen, transportsektorns klimatpåverkan och reglerna för miljöfordon

14.40 Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, berättar om hur infrastrukturen och samhällsplaneringen kan bidra till att uppnå målet om fossilfri fordonsflotta 2030

15.00-16.00 Diskussion och frågor

Inga kommentarer: