Sidor

fredag 21 december 2012

Det c mp s styrda landstinget Gävleborg ligger mycket dåligt till i nationella jämförelser över sjukvården i Sverige - men storsatsar på kultur istället för sjukvård.

Gefle Dagblad skriver idag om att landstinget Gävleborg storsatsar på kultur. Det är alltså samma landsting som höjer skatten vid årsskiftet för att man inte får ekonomin att gå ihop, och det är samma landsting som har stora problem med kvaliteten i sjukvården. Det är också samma landsting som har stora problem med läkare som kommer och går - mest går.

I det läget så använder man alltså ökade resurser till kultursatsningar istället för att förbättra sjukvården. I artikeln säger ansvarig politiker; – Jag tror vi är ganska ensamma i landet om att göra en sådan satsning på kulturen, säger Carina Holm, S, ordförande i nämnden.

Jag håller helt med Carina Holm. Andra landsting - inte minst alliansstyrda satsar istället på att förbättra sjukvården när man har begränsade resurser. Jag ser fram emot 2014 när vi samverkan Gävleborg tar över styret och då kan prioritera helt annorlunda.

Inga kommentarer: