Sidor

fredag 21 december 2012

Debattartikel i Arbetarbladet om vargjakt.

Jag och Bengt-Anders Johansson skriver i Arbetarbladet om vår syn på vargjakt och EU:s hantering av frågan.

Vi inleder artikeln så här:

Nyligen presenterades en rapport gällande gynnsam bevarande status för varg. I rapporten fanns två alternativ för att säkerställa en stark vargstam med god genetisk variation. Alternativ ett innebär 380 vargar under förutsättning att det kommer in en ny varg i populationen vartannat år. Alternativ två innebär 180 vargar under förutsättning att det kommer in en ny varg i populationen varje år. Vi i Alliansen valde alternativ två. Det är ett mycket klokt val eftersom många människor upplever att deras vardag blir inskränkt på grund av det höga rovdjurstrycket.

Men vi anser att det finns fler åtgärder som borde införas.

Inga kommentarer: