Sidor

torsdag 6 september 2012

DI artikel om nya tullar i Brasilien visar på en oroväckande trend!

Väldigt olyckligt att det finns en trend med ökade tullar och handelshinder. För ett litet exportberoende land som Sverige är det djupt problematiskt. Världen behöver mer handel och rörlighet - inte mindre.- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: