Sidor

onsdag 8 augusti 2012

Tror Arbetarbladets ledarsida att det bara kan bli pizzerior i nystartszoner? Brist på fantasi eller förutfattade meningar?

Det finns områden i Sverige som har en mycket mycket hög arbetslöshet- och som har haft det i många många år. Många olika försök har gjorts för att bryta den trenden och den segreation som finns i områden som Rosengård mfl. Det har bevisligen inte lyckats och då är det dags att prova nya insatser som har fungerar internationellt.

Regeringen har därför föreslagit att det ska vara möjligt att driva företag i vissa områden med kraftigt sänkta kostnader men tydliga motprestationer.

Mot detta är Arbetarbladets ledarsida idag som motiverar sitt ställningstagande att en pizzeria i Andersberg skulle kunna få bättre villkor än en annan pizzeria.

I det ställningstagandet så hittar vi också en del av socialdemokratins förhållningsätt till utrikesfödda, som främst kommer att beröras av nystartszoner. Är man utrikesfödd och flyttar till Sverige så ska man starta och driva pizzeria enligt Arbetarbladets ledarsida. Det är synd att ledarsidan är så inskränkt och det räcker att ledarsidan läser den egna tidningen och den artikel från rundabordssamtalet som jag hade med utrikesfödda företagare i början av året. Där var en glasmästare och en tandläkare som är utrikesfödda och en mycket välutbildad sjuksköterska som driver ett health care företag. I Gävleborg är det över 8000 utrikesfödda som går till jobbet varje vecka - men det är fortfarande ca 3000 som inte har ett jobb eller driver företag än. Det är märkligt att Somalier som flyttar till England driver företag och skapar massor av jobb medan samma landsmän som flyttar till Sverige inte lyckats på motsvarande sätt. Det är det nystartszoner handlar om - att försöka ge de bästa förutsättningarna för att starta och driva företag i områden med hög arbetslöshet. Inte att skapa en osund konkurrens mellan pizzerior - om Arbetarbladets ledarsida verkligen tror det.

Inga kommentarer: