Sidor

söndag 26 augusti 2012

S verkar tro att en skattechock på ca 24 miljarder på svenska företag och jobb skapar fler jobb..

Socialistledaren har gjort ett utspel idag om att man vill ta bort en sjuklönevecka för att företagen ska få lägre kostnader. S ledaren beräknar att det skulle ca 1.5 miljarder. Låt mig först hålla med, sänkta kostnader för företag leder till fler jobb så i den meningen har den gamla fackpampen tänkt rätt. Men sedan blir det helt fel.

Socialdemokraterna vill införa en kilometerskatt på tung trafik, man vill avveckla väl fungerande kärnkraft till priset av högre elpriser, man vill höja drivmedelsskatterna och man vill även ta bort rut och rotavdraget, och man vill chockhöja arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Till råga på allt vill man även fördubbla restaurangmomsen. Sammanlagt är det en kostnadschock på mellan 20-30 miljarder (!!) Sedan vill partiet begränsa vinster i privata företag som är verksamma i vissa branscher och man vill lagstifta om rätt till heltid. Hur många åker slalom i juli?

Till detta ska vi lägga vänsterpartiets olika skattehöjningskrav och miljöpartiets. Inte bara näringslivet skulle gå på knäna med en sådan politik utan även hushållen.

S har mycket kvar att bevisa innan man är ett realistiskt regeringsalternativ. Tänk att få lyssna till s-ledaren och mp ledaren Fridolin när de ska komma överens om en långsiktigt hållbar energipolitik tillexempel...

Inga kommentarer: