Sidor

söndag 26 augusti 2012

Anna Kinberg Batra skriver på GP debatt idag med anledning av socialististledarens sommartal idag.

Stefan Löfven och S har länge systematiskt duckat i debatten om valfrihet och välfärdens finansiering. Det är nu hög tid att visa väljarna vart den socialdemokratiska politiken är på väg i denna fråga, skriver Anna Kinberg Batra (M) på GP Debatt.


I dag, söndag, håller Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven sitt sommartal. Förhoppningarna är stora kring besked om vart den socialdemokratiska politiken är på väg. De konkreta förslagen har hittills lyst med sin frånvaro. Det är hög tid att väljarna får klarhet i Socialdemokraternas politiska prioriteringar och med vilka andra partier de avser att genomföra dessa.


Det finns många angelägna framtidsfrågor för Sverige, men en som Löfven och S systematiskt duckat för, är den om valfrihet och välfärdens finansiering. Lagen om valfrihetssystem, LOV, som Alliansen införde 2009, har bidragit till att nya företag inom välfärdsektorn växer fram, ett ökat fokus på kvalitet, fler jobb och en ökad valfrihet.


Många människor värnar de stora förbättringar som LOV inneburit. Under en period som präglats först av en finanskris och därefter en skuldkris, beräknas nyföretagandet inom välfärdssektorn ha ökat med runt 30 procent i kommunerna och ca 25 procent inom landstingen.


Att arbeta inom vård och omsorg har länge präglats av få arbetsgivare, små löneökningar, stelbent byråkrati och begränsade karriärvägar. LOV skapar tillväxt där det förut ofta bara fanns en kommunal arbetsgivare. Idag sysselsätter de privata vård- och omsorgsföretagen 113 800 personer.


Införandet av LOV har även medfört en jämställdhetsvinst. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att bland de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 hade närmare 80 procent en kvinnlig ägare eller VD. Därutöver innebär fler arbetsgivare bättre möjlighet att förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.


LOV har inneburit stora förbättringar runt om i hela landet. I december förra året hade drygt 100 kommuner infört olika valfrihetssystem och ytterligare 61 kommuner var på väg. Det har möjliggjort ett stort antal nya inriktningar för människor att välja mellan inom olika välfärdsverksamheter, vilket innebär en ökad kvalitet.


Trots denna positiva utveckling har ledande socialdemokratiska företrädare öppnat för att inskränka LOV. Nu senast Ylva Johansson (S) som i dagarna krävde att Stefan Löfven ska ta ställning emot välfärdsföretagen genom att helt förbjuda vinst. Även Mikael Damberg, socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, har signalerat att kommuner och landsting ska få mandat att begränsa vilka vård- och omsorgsföretag som ska få bedriva verksamhet lokalt. Splittringen inom S är tydlig men det är dags att ta ställning. Både företagare och anställda inom välfärdssektorn behöver besked om deras jobb ska bli kvar och bli fler. För vad händer med dem om Socialdemokraterna gör gemensam sak med LO och Vänsterpartiet och inskränker LOV?


Under våren och sommaren har jag därför, tillsammans med flera moderata kollegor, ställt en öppen fråga till lokala socialdemokratiska företrädare. I 28 artiklar publicerade runt om i Sverige, från Malmö till Umeå, har vi krävt besked av Socialdemokraterna huruvida de vill inskränka LOV och vad det skulle få för konsekvenser för kommunerna. Några svar har vi inte fått. Det är slående med vilken kraftlöshet Socialdemokraterna bemöter denna viktiga samhällsfråga. Anmärkningsvärt är också att liten hänsyn verkar tas till vad de socialdemokratiska väljarna tycker. En undersökning från Demoskop, i slutet av maj, visar att stödet för valfrihet är mycket starkt bland de socialdemokratiska väljarna. 85 procent anser att man ska få välja vårdgivare och 90 procent att man ska få välja utförare av äldreomsorg själv. Nu har Löfvens brist på tydliga svar alltför länge passiviserat samhällsdebatten – både nationellt och lokalt. Det är dags att börja tala klarspråk.

En som är mycket tydlig i frågan om LOV är Vänsterpartiets partiordförande Jonas Sjöstedt som senast i sitt sommartal aviserade att de helt vill förbjuda vinst i välfärden. Även LO-kongressen tog i våras beslut om att arbeta mot LOV och därmed begränsa människors valfrihet.

Stefan Löfven vill uppfattas som en statsministerkandidat som kan leda en regering. Men för att kunna aspirera på ett sådant omfattande ansvar krävs det att man berättar vad man vill och vad man står för. En ansvarstagande minister måste ha en tydlig plan. Stefan Löfven bör därför redan i sitt sommartal ger besked om vilken politik han vill föra och bringa klarhet i vart socialdemokraterna står i frågan om LOV. Kommer Socialdemokraterna att fullfölja vänstersvängen i välfärdspolitiken och försämra möjligheterna för vård- och omsorgsentreprenörer över hela Sverige? Ska människors möjlighet att välja vad som passar de egna behoven tas bort? När får vi besked av Stefan Löfven?


Anna Kinberg Batra (M)

gruppledare för Moderaterna i riksdagen


Läs artikeln i sin helhet:

Inga kommentarer: