Sidor

söndag 29 juli 2012

Överlägset stort förtroende för regeringen jämfört med oppositionen.

Aftonbladet har en rubrik som säger att förtroendet för regeringen sviktar och det är klart att man blir nyfiken på om det verkligen kan vara så...

När man sedan läser artikeln så framgår det att förtroendet hos svenska folket för alliansregeringen är mycket stort. Aftonbladet skriver själv:

 I juni/juli ansåg 54 procent att regeringen gör ett bra jobb och 27 procent att den gör ett dåligt jobb, en så kallad förtroendebalans på 27 procent.

Om oppositionen skriver man följande;

36 procent tror att en rödgrön regering skulle vara bättre än alliansregeringen, medan 32 procent tror att det rödgröna alternativet skulle göra ett sämre jobb.

Om Aftonbladet kallar 54 % stöd för sviktande förtroende vad kallar man då det socialistiska alternativet där 36 % tror att en röd regering skulle göra ett bra jobb och 32 % tror att det skulle vara ett sämre alternativ?

Anledningen till den märkliga rubriksättningen kan man bara spekulera om, men en grund kan vara att 8/10 journalister själva föredrar en röd-grön regeringen till skillnad från svenska folket som är stolta glada och nöjda över den framgångsrika alliansregeringen.

Inga kommentarer: