Sidor

lördag 7 juli 2012

Högskolans s-märkta styrelseordförande vill inte länets bästa?

Som bekant har vi haft en debatt i länet om Högskolans roll. Vi är många som anser att Högskolan borde bli en del av ett universitet för länets bästa. Främst av kvalitetsskäl. 50% av de utvärderade utbildningarna som skett av Högskoleverket har fått lägsta betyg och det finns skäl att tro att även den fortsatta utvärderingen kommer att visa på liknande resultat. Men det finns även demokrafiska orsaker eftersom andelen unga kommer att minska kraftigt de kommande åren och då finns det stora fördelar att göra genom att samordna verksamheten. Det vore också önskvärt till att länets invånare alltså fick tillgång till universitet eftersom det är så sökande bilden ser ut.

Mot detta protesterar nu styrelsen på Högskolan i Gävle i ett brev till utbildningsministern skriver Arbetarbladet. Det som är på gränsen till ironi är att man för fram näringslivets behov i brevet  - men Högskolan i Gävle har valt - helt frivilligt - att fokusera på helt andra profilområden är just exportindustrin och näringslivets behov. Det här vet omvärlden - inte minst utbildningsministern - så brevet ska förmodligen mest ses som någon slags internmarknadsföring av högskolestyrelsen och dess ledningsgrupp internt på Högskolan. Den debatt som förs på debattsidorna i Arbetarbladet visar att det finns mycket att önska när det gäller ledarskapet på högskolan i Gävle. Den strutsteknik som högskolans rektor mfl visar upp kommer att skada hela regionens utveckling. Omvärlden kommer inte att försvinna och antalet studenter kommer att minska och nästa generation unga kommer i ännu högre utsträckning att välja de bästa utbildningarna - och då kommer inte de 3 och 4 handssökande till Gävle längre- eftersom de istället kommer att komma in på de utbildningar som man har sökt som förstahandsval.

Inga kommentarer: