Sidor

måndag 16 juli 2012

Handisam lyfter de funktionshindrades villkor på insändarsidan i HT idag.

I HT lyfter Handisam GD de funktionshindrades villkor och att det är många statliga myndigheter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Det är faktiskt riktigt dåligt. Alla människor ska kunna leva ett fritt liv efter egen förmåga och då är det viktigt att det är anpassat även för den som använder exvis rullstol.

Carl Älfvåg skriver;

Våra erfarenheter visar att det som är avgörande för ett framgångsrikt resultat är att ledningen på en myndighet beslutar att strukturera tillgänglighetsarbetet. Det handlar om att ta fram en handlingsplan och se till att någon eller några samordnar arbetet. Vår undersökning visar dock att nästan var tredje myndighet inte har en färdig handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete. Fyra av tio har inte utsett en samordnare för att förbättra tillgängligheten.

Små åtgärder kan göra avgörande skillnad. En nedsänkt receptionsdisk underlättar att kommunicera med en person som använder rullstol. Markerade glasrutor och kontrastmarkerade trappor gör det lättare för personer med nedsatt syn. Om myndigheten undviker parfym och doftande blommor är det också möjligt för dem med svår allergi att vistas och arbeta där. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för alla andra. Några exempel är bussar med låga golv, lättlästa teckensnitt och rökfria miljöer.

Inga kommentarer: