Sidor

måndag 11 juni 2012

TV4 Nyheterna och SVD rapporterar om att mutor är svåra att upptäcka i kommuner och landsting men hur agerar Riksenheten mot korruption när det upptäckts?

TV4 Nyheterna och SVD rapporterar att det är svårt att upptäcka mutor i kommuner och landsting men när det upptäckts - hur agerar Riksenheten mot korruption då?

När det privatägda Furuviksparken bjöd kommunalrådet i Gävle till USA tillsammans med två höga tjänstemän, en resa som kostade 120 000, så åtalade inte Riksenheten mot korruption de tre för att få prövat om det var lagligt eller inte. Att s kommunalrådet inte visste att det privata bolaget inte hade fakturerat är om möjligt en förmildrande omständighet, men VD för parken visste ju i allra högsta grad om att man inte hade fakturerat och tjänstemannen som borde ha attesterat fakturorna borde väl ha uppmärksammat att inte fakturan kom? Det hela uppdagades av Gävle kommuns revisorer och när det upptäcktes fakturerades resorna, dock hade parken bytt ägare då så den privata ägaren fakturerade sig själv...

Efter resorna för 120 000 så föreslog s att ett villkorat aktieägartillskott på 6.5 miljoner skulle skrivas av, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut - det vara bara det att beslutet var olagligt enligt Förvaltningsrätten i Falun. Bra då, så att Gävleborna kan få tillbaka sina pengar från det privatägda Furuviksparken. Nej, för s vägrar att försöka driva tillbaka pengarna mot den gamla ägaren, som bjöd på resorna, eller från den nya ägaren.

Furuviksparkens dåvarande ägare sålde parken vidare till de nuvarande ägarna med en vinst på 24 miljoner så att betala tillbaka de 6.5 miljonerna som Gävleborna lånade ut hade varit fullt möjligt.

Inga kommentarer: