Sidor

onsdag 20 juni 2012

Skatteutskottets ordförande

Henrik von Sydow konstaterar att arbetslinjen fungerar väl i Sverige.- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: