Sidor

onsdag 27 juni 2012

Pressmeddelande skickat om Högskoleverkets granskning av Högskolan i Gävle!

PRESSMEDDELANDE:

2012-06-27

Djupt bekymmersamt att Högskoleverkets granskning av Högskolan i Gävle ger bristande kvalitet på 50 % av de granskade utbildningarna!

Högskoleverket har ett uppdrag från Regeringen att granska kvaliteten på de utbildningar som bedrivs av Universitet och Högskolor.

Högskoleverket har nu genomfört 6 granskningar på Högskolan i Gävle och resultatet så här långt är att 50 % av de granskade utbildningarna har fått betyget bristande kvalitet. Idag har det presenterats en ny kvalitetsgranskning från Högskoleverket där Högskolan i Gävle får betyget bristande kvalitet.

Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen.

Riksdagsledamot Lars Beckman säger i en kommentar till Högskoleverkets granskningar:

- Det är djupt bekymmersamt att Högskoleverkets granskningar visar att 50 % av de utbildningar som har granskats vid Högskolan i Gävle uppvisar bristande kvalitet. Att hela 3 av 6 granskade utbildningar får det betyget är anmärkningsvärt dåligt, säger Lars Beckman.

- Jag har tidigare under året framfört uppfattningen att Högskolan i Gävle ska söka ett nära samarbete med närliggande universitet eller slå sig samman med exempelvis Uppsala Universitet. Dels för att förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges, och dels för att klara den demografiska utmaningen när antalet studenter de närmsta åren kommer att sjunka kraftigt, säger Lars Beckman.

- Det vore önskvärt ur studenternas perspektiv att Gävle blir en universitetsort, men framförallt ur medarbetarnas perspektiv som då skulle bli en del av ett universitet, säger Beckman vidare.

- Invånarna i Gävleborg har all anledning av att vara tacksamma över alliansregeringens krafttag för att förbättra utbildningarna på alla nivåer och det är just tack vare dessa granskningar som det nu kommer fram allvarliga brister som måste rättas till, avslutar Lars Beckman.
Källa Högskoleverkets hemsida:

http://kvalitet.hsv.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html?struts.portlet.action=/kvalitet/result&sv.url=12.6da1ffd913828526dc880000

Inga kommentarer: