Sidor

måndag 25 juni 2012

Inslag i Radio Norrbotten om konsekvenser av kärnkraftsavveckling för jobben och artikel i Norrbottens Kuriren

SR Radio Norrbotten har ett inslag om konskevenser för exportindustrin och jobben av en kärnkraftsavveckling från min och Johan Johanssons pressträff i Piteå idag liksom Norrbottens Kuriren. Det är av avgörande betydelse att vi har ett konkurrenskraftigt elpris i Sverige så att vi inte riskerar jobben. Sedan spelar självklart elpriset en stor roll även för hushållens köpkraft. Vi som hade rörligt elpris för något år sedan fick testa på miljöpartiets politik genom chockhöjda elräkningar.

Inga kommentarer: