Sidor

onsdag 20 juni 2012

Arbetade timmar har ökat i Gävleborg sedan 2006 men varslen ökar och företagsklimatet måste förbättras enligt Svenskt Näringsliv skriver GD.

Gefle Dagblad skriver om Svenskt Näringsliv regionala konjunkturrapport som presenterades igår. Av den framgår att antalet arbetade timmar har stigit med två timmar per dag sedan 2006 vilket alltså innebär att samhället får in mer skatt till den gemensamma välfärden och den enskilde har fått förbättrad ekonomi. Jobbskatteavdraget, rut och rot reformen och sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga är viktiga beståndsdelar till att jobben utvecklas så starkt jämfört med om vi inte hade gjort de stora reformerna.

Det är lätt att glömma bort att s gick till val 2006 på att höja skatterna, införa en lagstiftning om rätt till heltid (vilket ger färre jobb), att införa en kilometerskatt på tung trafik, och man hade heller inte infört rut och rotavdrag. Nu vill man dessutom snabbavveckla kärnkraften vilket skulle slå stentufft mot priset på el och därmed konkurrenskraften i Svenskt Näringsliv.

Lotta Pettersson regionchef på Svenskt Näringsliv säger följande till GD och jag håller självklart med:

En av utmaningarna är att skapa ett bättre företagsklimat . Både Gävle och Sandviken ligger långt ner på rankningslistorna.

– Kommunerna har missat dialogen med företagen, säger Lotta Petterson.

Inga kommentarer: