Sidor

torsdag 27 oktober 2011

Moderater i Gävle kommun kräver krismöte med Barn och Ungdomsnämnd!

Ewa S Jäderberg kräver krismöte i Barn och Ungdomsnämnden med anledning av den akuta situation som verkar råda inom elevhälsan i Gävle kommun. Ewa har skickat följande brev till förvaltningschefen:

Vi moderater i BUN har med stor oro följt utvecklingen på elevhälsan. Det har kommit till vår kännedom att chefen Nnenna Larsson har sagt upp sig och slutade den 25 oktober.Trots att vi bett om ytterligare information i ärendet från ordförande Wiklund-Lång så har sådan inte givits.
Med anledning av detta önskar vi att du i detta läge, tillsammans med ordförande Wiklund-Lång, kallar till ett extra nämndssammanträde snarast!!!

Ärende; Information om vad internutredningen visat

Hur löses problemen på elevhälsan?

Hur löses problemet på förvaltningen?

Detta är en synnerligen allvarlig situation och vi önskar att du bifaller vår önskan å det snaraste!

Med Vänlig Hälsning

Ewa Stenberg Jäderberg

Moderat ledamot BUN Gävle
Moderat ledamot kommunfullmäktige Gävle
Vice länsordförande Moderatkvinnorna Gävleborg

Bra jobbat Ewa!

Inga kommentarer: