Sidor

fredag 4 mars 2011

Korra en annons i GD med en Kines?

Svenska företag säljer tjänster till företag i andra länder så det är naturligt och bra att svenska företag köper tjänster från andra företag i andra länder, men att korra en annons i GD med en Kines? Man får bättra på språkkunskaperna..
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2814078-tidningarnas-annonser-kan-goras-i-kina

Inga kommentarer: