Sidor

måndag 21 mars 2011

Eva Hamilton SVT VD luftar sina fördomar mot Moderater i Expressen...

Eva Hamilton VD för den statliga tv kanalen SVT luftar sina fördomar mot Moderater i Expressen i helgen.

Eva säger följande på den frågan hon får:

För att försöka sammanfatta: du vill inför nästa sändningstillstånds utfärdande se till att få så bra finansiering som möjligt till så lockande program som möjligt som faller inom ramen för public service, men kulturministern bråkar med dig, vill att du ska hålla dig till smalare program och Jan Scherman är sur för att han tycker att du är inne och tassar för mycket på hans områden. Ungefär så?


- Nja, kulturministern bråkar varken med mig eller SVT. Men förut ansåg många moderater att public service var någon sorts socialdemokratisk betongbunker, nu finns det ett stöd för public service också hos dem.
 
---
 
Det är ett rätt anmärkningsvärt uttalande från en person som är VD för ett företag som säger sig vara opartiskt och oberoende men det visar också vilken syn som personer i ledningen för SVT har på Moderater.
 
Det vore intressant med en granskning av SVT sett ur perspektivet hur man problemformulerar en nyhet och vilka nyheter man tar upp eller inte. De senaste två dagarna har SVT text handlat om ett gammalt trött arbetarparti där man konsekvent formulerat till partiets förmån.
 
Jag tror verkligen på konkurrens på lika villkor mellan medier och olika mediaformer och frågan är om vi verkligen har det mest optimala systemet just nu med en statlig tv kanal som jagar tittarsiffror. Det är viktigt att det finns en folklig förankring runt den statliga tv och radion och då inte bara i vissa kretsar.
 
Socialistiska partier framhåller ofta att journalister som arbetar i privatägda mediaföretag (man pratar generellt om Bonnierägda företag osv) skulle vinkla nyheter ur ett borgerligt perspektiv och ibland undrar jag om det är därför som statligt anställda journalister försöker kompensera det på annat sätt i sin problemformulering. SVT VD har uppenbarligen lagt nivån för sina egna medarbetare för vad man kan säga eller inte. Å andra sidan så är det bättre att åsikterna kommer ut i ljuset så att man debattera dem vilket jag alltså välkomnar. Jag hoppas att ännu fler mediachefer nu ger sig in i debatten om framtidens media i allmänhet och public service i allmänhet.

Inga kommentarer: