Sidor

söndag 14 november 2010

Kommentar med anledning av Mona Sahlins avgång som partiledare!

Med anledning av Mona Sahlins avgång ger Riksdagsledamot Lars Beckman följande kommentar:

- Det är logiskt att Mona Sahlin avgår med tanke på det dåliga valresultat som socialdemokratin gör, men det är också viktigt att komma ihåg att det är partiets kris, och inte Mona Sahlins eller för den delen Sveriges kris .Sverige styrs av en stabil alliansregering men uppenbarligen har socialdemokraterna hamnat på kollisionskurs med väljarna i många frågor, inte minst inom skattepolitiken.

- Enligt en nyligen genomförd utredning av Riksdagens utredningstjänst har utanförskapet minskat med 9 000 personer i Gävleborgs län de senaste 5 åren, vilket visar att Alliansregeringens politik fungerar väl. Det vore välkommet om även socialdemokratin intog en mer pragmatisk hållning till nutidens problem och lösningar.

- Kommer partiet att svänga i frågan om rutavdrag, kilometerskatt för tunga fordon, höjda bensinskatter, rotavdrag och inte minst fastighetsskatten och förmögenhetsskatten undrar Lars Beckman i en avslutande kommentar.

Inga kommentarer: