Sidor

onsdag 10 november 2010

Företagen i Gävleborg går som tåget enligt ett pressmeddelande från Norrlandsfonden.

Ännu en signal kommer att företagen i Gävleborg går rätt bra, eller till och med mycket bra.

Norrlandsfonden skriver på sin hemsida:

Tillverkningsindustrin upplever nu en stark återhämtning. Massa- och pappersindustrin leder återhämtningen och har gått från låg- till högkonjunktur på ett år. Även för stål- och metallverken har förbättringen varit stor. Detaljhandeln visar på en stark förbättring i hela Norrland. Endast 5 procent av handlarna anser att konjunkturen är dålig under hösten. IT-konsulter och uppdragsverksamhet redovisar en kraftigt ökad fakturering under andra halvåret i år. För att klara anstormningen av nya uppdrag har konsultfirmorna nyanställt i stor skala sedan i våras och inför våren är optimismen stor. Två av tre företag inom besöksnäringen bedömer att lönsamheten kommer att förbättras under 2011. Byggindustrin släpar fortfarande efter många branscher på konjunkturkurvan och verkar i ett normalläge under 2011.

Vad är konjunkturindex?

Konjunkturindex, som kan variera mellan -100 och +100, utgör företagens egna bedömningar av det aktuella konjunkturläget. Gränsen för högkonjunktur kan schablonmässigt dras vid index cirka +35/+40. Värdet 0 med en toleransgräns på +-15 enheter anger normalkonjunktur.

Gävleborg ligger i topp med + 32 %.

1 kommentar:

Per-Erik Persson sa...

Undersökningen kan laddas ned på www.norrlandsfonden.se/wp-content/uploads/2010/11/konjunkturbarometer2010.pdf

mvh /Per-Erik (Norrlandsfonden)