Sidor

torsdag 11 november 2010

Ett givande möte med Anders Borg och Peter Norman.

Vi som är alliansens ledamöter i Finansutskottet och Skatteutskottet träffade Anders Borg och Anders Norman med sina statssekretare strax efter lunch för ett möte om aktuella frågor. Jag hade ett givande samtal med Anders i en viktig fråga och fick ett tillfredställande svar. Vi kommer att ses ett par gånger i månaden och det är på det sättet som en Riksdagsledamot från Moderaterna kan påverka frågorna bäst, i direkta möten med ansvariga ministrar.

I morse träffade jag statssekreteraren på Jordbruksdepartementet och vi hade också ett bra samtal om de frågor som är högaktuella på departementet.

Inga kommentarer: