Sidor

måndag 11 oktober 2010

Ännu en chef lämnar sitt uppdrag inom Landstinget Gävleborg. Fullt kaos råder alltså!

Ännu en chef lämnar nu sitt uppdrag inom Landstinget Gävleborg. Vilken i ordningen går inte ens att hålla reda på längre. Lösningen är självklart inte att byta chefer varje vecka utan att ha en stabilt långsiktig politik för hela länets sjukvård, något som dagens politiska ledning visat att man inte klarar av, eller ens är i närheten att klara av. Man har löst alla problem kortsiktigt med stora skattehöjningar år efter år.

Gefle Dagblad skriver:

Verksamhetschef Janet Kling hoppar av som chef för länets barn- och ungdomssjukvård.– Jag känner att jag inte har tillräckligt med ork och energi för att genomföra de stora förändringar som behövs, säger hon.
Därmed står barnkliniken utan chef i ett mycket pressat läge.

Bristen på läkare har gjort att barnkliniken på Gävle sjukhus avbokat återbesöken under hösten. Det har bland annat drabbat de cirka 170 unga med diabetes som är patienter på barn- och ungdomskliniken på Gävle sjukhus.

Inga kommentarer: